Odjel: Vrtlarstvo

Odgovoran prema: Izvršnom direktoru

Odgovorni podređeni: Vrtlar 1, Vrtlar 2, Djelatnik na održavanju vanjskih površina

SVRHA RADNOG MJESTA

 • Upravljanje poslovima vezanim uz održavanje javnih površina resorta s ciljem unapređivanja kvalitete i izgleda zelenih površina.

Osnovni zadatci i poslovi

-% radnog vremena

->50%

 • Koordiniranje rada vezanog uz održavanje javnih zelenih površina
 • Dnevno raspoređivanje djelatnika u skladu sa zadacima
 • Izrada rasporeda za zaposlenike na financijski optimalan način uz kontroliranje radnih sati zaposlenika u skladu sa poslovnim planom satnica
 • Predlaganje i evaluacija potrebnih promjena za poboljšanje rada
 • Izrađivanje planova za nabavu potrebne opreme i potrošnog materijala
 • Prijavljivanje kvarova/šteta
 • Aktivno sudjelovanje u radu sa djelatnicima po potrebi
 • Praćenje radnog učinka zaposlenika
 • Proaktivna komunikacija sa voditeljom tehnike o prioritetima i eventualnim promjenama
 • Održavanje komunikacije s ostalim voditeljima po potrebi
 • Praćenje trendova struke te razvoja i plasmana novih proizvoda na tržištu
 • Implementiranje standardnih operativnih procedura unutar odjela

->10%

 • Educiranje novih zaposlenika
 • Vršenje obuke i uvođenje novih zaposlenika u standarde hotela
 • Upoznavanje novih zaposlenika sa standardima i procedurama rada
 • Održavanje ručnih i motornih vrtlarskih alata
 • Rukovanje alatom kako predviđaju standardi rada i standardi zaštite na radu
 • Održavanje alata u čistom i ispravnom stanju

10%

 • Održavanje travnjaka
 • Organiziranje i sudjelovanje u košnji travnjaka (trave)
 • Organiziranje i sudjelovanje u plijevljenju korova
 • Održavanje sustava navodnjavanja

->20%

 • Održavanje putova, šetnica i zelenih površina
 • Oblikovanje i rezidba bilja
 • Organiziranje i sudjelovanje u svakodnevnom čišćenju svih putova i šetnica
 • Organiziranje i sudjelovanje u čišćenju (pranju) kamenih površina, bazena, stepeništa

->Područja odgovornosti radnog mjesta

 • Upravljanje i organiziranje rada vrtlara i djelatnika na održavanju javnih površina.
 • Održavanje i unaprjeđivanje hotelskih zelenih površina.
 • Kontrola troškova u skladu s odobrenim planom zapošljavanja i svakodnevno praćenje broja radnih sati zaposlenika u cilju minimiziranja prekovremenih sati.
 • Pravovremeno prijavljivanje svih nepravilnosti nadređenoj osobi (pisanim putem), pridržavajući se pritom svih procedura.
 • Uvođenje pravila ponašanja u cilju osiguravanja hotelske i gostinjske imovine od štete te prijavljivanje svake nastale štete sukladno standardnim operativnim procedurama.
 • Redovito kontroliranje znanja zaposlenika o standardima, kućnom redu i o svim informacijama o ponudi resorta.
 • Poticanje timskog rada i stvaranje pozitivne klime među zaposlenicima, usklađujući prava i obveze.

To apply for this job email your details to lorena@jobhunter.hr